1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Xây lắp
 5. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình

Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình

Trên MISA SME, việc quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo Hạng mục công trình/ Công trình
 • Vào Danh mục\Công trình\Công trình, chọn chức năng Thêm.
 • Tích chọn Công trình/Hạng mục công trình

 • Khai báo các thông tin bắt buộc về công trình, sau đó nhấn Cất.
2. Lập chứng từ mua NVL, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hạng mục công trình/ Công trình
 • Trong phân hệ Mua hàng\ Chọn tab Mua hàng hóa dịch vụ\ Chọn Thêm chứng từ mua hàng hóa.

 • Khai báo nội dung chứng từ, lưu ý chọn mã công trình tương ứng ở cột Công trình

 • Nhấn Cất
3. Xem báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp theo công trình
 • Trong Báo cáo, tại mục Mua hàng, chọn báo cáo Tổng hợp phải trả nhà cung cấp.
 • Chọn tham số thống kê theo Công trình và các tham số liên quan

 • Nhấn Đồng ý.

 

 

Cập nhật 24 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan