Mục thu/chi

1. Nội dung

Giúp thiết lập các khoản mục Thu/chi phục vụ cho việc lập Báo cáo dự báo dòng tiềnBáo cáo dòng tiền.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi.

2. Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến.

3. Có thể thiết lập:

  • Thêm mục Thu/chi.
  • Thiết lập mục thu/chi là thu/chi Định kỳ => Phục vụ cho việc lập Dự báo dòng tiền.

  • Xóa mục thu/chi

  • Ngừng theo dõi mục thu/chi (để không lấy số liệu lên báo cáo)

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan