1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Khắc phục: Lỗi liên quan mã số thuế trên chứng thư số, tài khoản MISA meInvoice (khi phát hành hóa đơn điện tử, biên bản điều chỉnh HDDT,…)

Khắc phục: Lỗi liên quan mã số thuế trên chứng thư số, tài khoản MISA meInvoice (khi phát hành hóa đơn điện tử, biên bản điều chỉnh HDDT,…)

1. Nội dung

Một số lỗi cảnh báo khi phát hành hóa đơn điện tử, biên bản điều chỉnh HDDT,… liên quan mã số thuế trên chứng thư số, tài khoản kết nối HDDT MISA meInvoce với mã số thuế trên GPSD

2. Các trường hợp

1. Chứng thư số đã bị thu hồi
 • Mô tả: Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình hiển thị cảnh báo

 • Nguyên nhân:
  • Theo yêu cầu của bên sử dụng hoặc bên cung cấp chứng thư số: Chứng thư số bị sai thông tin người ký, sai thời hạn,…
  • Theo yêu cầu của Cơ quan chức năng: Chứng thư số của doanh nghiệp phá sản, Chứng thư số cấp không đúng quy định,…
 • Giải pháp: Người dùng liên hệ với nhà cung cấp chứng thư số để biết thêm chi tiết.
2. Chứng thư số sai mã số thuế
 • Mô tả: Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình hiển thị cảnh báo

 • Nguyên nhân: Mã số thuế trên chứng thư số đang chọn trên máy chủ khác với mã số thuế trên GPSD

 • Giải pháp: Người dùng chọn lại chứng thư số khớp MST trên GPSD, hoặc kích hoạt GPSD có MST trùng với chứng thư số.
3. MST kết nối HDDT khác MST giấy phép sử dụng.
 • Mô tả: Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình hiển thị cảnh báo

 • Nguyên nhân: Mã số thuế kết nối hóa đơn MISA meInvoice khác với mã số thuế trên GPSD

Ví dụ: MST kết nối hóa đơn điện tử là (0314487218)  khác với MST trên GPSD (0106235001)

 • Giải pháp: Người dùng kết nối lại MISA meInvoice khớp với MST trên GPSD, hoặc chọn đúng GPSD có MST khớp với tài khoản MISA meInvoice

 

Cập nhật 19 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan