Phát hành hóa đơn điện tử báo lỗi “Ngày hóa đơn không được lớn hơn ngày…”

1. Mô tả:

Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình hiển thị cảnh báo

2. Nguyên nhân

Do ngày máy tính đang bị sai lớn hơn ngày hiện tại.

3. Giải pháp

Sửa lại ngày máy tính về đúng ngày hiện tại.

Cập nhật 24 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan