Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Cho phép xem và in Sổ chi tiết tiền mặt.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Sổ chi tiết tiền mặt, nhấn Chọn báo cáo.
  • Thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem Sổ chi tiết tiền mặt.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan