Tăng CCDC

  1. Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay
  2. Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất ra sử dụng
  3. Chuyển TSCĐ thành CCDC
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan