Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra excel

Cho phép xuất khẩu các CCDC đang được quản lý trên sổ theo dõi CCDC ra file excel.

Cách thao tác

Trên tab Sổ theo dõi CCDC, chọn chức năng Xuất khẩu ra excel.

Sau khi thực hiện xuất khẩu xong, có thể mở file excel để kiểm tra.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan