Nhập công nợ nhân viên theo ngoại tệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Công nợ nhân viên >

Nhập công nợ nhân viên theo ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhân viên, với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ).

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Để nhập công nợ nhân viên theo loại tiền ngoại tệ, trước hết kế toán phải thiết lập chế độ hạch toán đa tiền tệ cho dữ liệu bằng cách vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Hạch toán đa tiền tệ.

HDSD_Nhapspodubandau_Nhap SDTKtheongoaite_01

Sau đó thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Khai báo danh sách nhân viên

oVào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

PThem_nhan_vien_01

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Công nợ nhân viên, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Chọn tài khoản có phát sinh công nợ nhân viên và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn => với những tài khoản nào được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản kế toán mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).

Sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau::

Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ của nhân viên chi tiết theo công trình => Khi đó kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhân viên:

Nhap_cong_no_nhan_vien_ngoai_te_01

Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ của nhân viên chi tiết theo công trình => Khi đó kế toán sẽ chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ để khai báo chi tiết theo công trình:

Nhap_cong_no_nhan_vien_ngoai_te_02

Sau khi nhập công nợ của nhân viên, nhấn Cất.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Công nợ nhân viên

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

 

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh loại tiền

Tìm nhanh công trình