Nhập tồn kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Tồn kho vật tư, hàng hoá >

Nhập tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá theo từng kho.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo danh sách kho được sử dụng tại doanh nghiệp

oVào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Kho

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

Them_kho

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa

oVào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

HDSD_Danhmuc_VTHH_themVTHH_01

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 3: Nhập tồn kho VTHH

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Tồn kho vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Nhập tồn kho trên thanh công cụ:

Với vật tư, hàng hoá áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời:

Nhap_ton_kho_VTHH

Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.

Nhập số lượng, giá trị của hàng tồn kho và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã quy cách, số lượng theo đơn vị chính.

Với vật tư, hàng hoá áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Đích giá hoặc Nhập trước xuất trước

Nhap_ton_kho_VTHH_01

Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.

Nhập ngày nhập kho, số phiếu nhập, số lượng, đơn giá cho từng lần nhập kho đã phát sinh của vật tư hàng hoá và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã quy cách, số lượng theo đơn vị chính.

Sau khi khai báo xong tồn kho vật tư, hàng hoá, nhấn Cất.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Tồn kho vật tư, hàng hóa

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

Xem thêm

Tìm nhanh kho

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá