Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Cho phép người nộp thuế kê khai nhiều dòng cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6

Cho phép người nộp thuế kê khai nhiều dòng cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6


1. Mục đích
Cho phép người nộp thuế kê khai nhiều dòng cho cùng một hàng hóa nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB đáp ứng theo phần mềm HTKK 3.8.6.
2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R44, trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không có cột Đơn vị tính, đồng thời Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB, thông tin cột Đơn vị tính sẽ căn cứ vào vào Đơn vị tính theo Nhóm hàng hóa dịch vụ và không cho phép chọn lại. Dẫn đến trường hợp 1 vật tư, hàng hóa, dịch vụ có nhiều Đơn vị tính sẽ không thể hiện được đúng thực tế phát sinh theo Đơn vị tính, khi xuất khẩu ra phần mềm HTKK 3.8.6 kế toán phải chỉnh sửa lại dữ liệu cho đúng phát sinh,
  • Từ phiên bản R44, Khi lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, kèm Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, phần mềm sẽ cho phép nhập mặt hàng theo Đơn vị tính
  • Để lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, kèm Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán vào phân hệ Thuế để lập:
  • Đối với Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung thêm cột Đơn vị tính, căn cứ lấy số liệu là các phát sinh trong kỳ của các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc kế toán có thể nhập tay trực tiếp.
  • Trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ căn cứ vào các thông tin, số liệu Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để lấy số liệu hoặc kế toán có thể nhập tay trực tiếp trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời cho phép nhập 1 vật tư, hàng hóa, dịch vụ có thể kê khai nhiều dòng tương ứng với từng Đơn vị tính khác nhau.

 
Xem thêm