Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán muốn thực hiện chuyển đổi số điện thoại liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên... trên dữ liệu sang đầu số mới theo Quy định của bộ Thông tin và truyền thông

Kế toán muốn thực hiện chuyển đổi số điện thoại liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên... trên dữ liệu sang đầu số mới theo Quy định của bộ Thông tin và truyền thông


1. Mục đích
Theo QĐ của bộ thông tin và truyền thông, các thuê bao di động từ 11 số sẽ chuyển thành 10 số. Để đảm bảo cho việc liên hệ với đối tác, nhân viên không bị gián đoạn, kế toán cần thực hiện chuyển đổi thuê bao trên các danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Hợp đồng bán trên dữ liệu.
2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R44, phần mềm cho phép chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số đối với các danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Hợp đồng bán đáp ứng theo QĐ của bộ thông tin và truyền thông.
Danh sách các đầu số theo từng mạng di động sẽ được chuyển đổi và thời gian phải chuyển đổi như sau:

 • Viettel: Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 14/11/2018
0169 -> 039
0168 -> 038
0167 -> 037
0166 -> 036
0165 -> 035
0164 -> 034
0163 -> 033
0162 -> 032
 • Mobifone: Từ ngày 02/10/2018 đến 14/11/2018
0120 -> 070
0121 -> 079
0122 -> 077 
0126 -> 076
0128 -> 078
 • Vinaphone: Từ ngày 21/09/2018 đến 14/11/2018
0123 -> 083
0124 -> 084
0125 -> 085
0127 -> 081
0129 -> 082
 • Vietnamobile: Từ ngày 23/09/2018 đến 14/11/2018
0186 -> 056
0188 -> 058
 • Gmobile: 0199 -> 059 Từ ngày 21/09/2018 đến 14/11/2018
 • Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo:

Lưu ý: Chỉ có người dùng có vai trò là Admin thì mới có thể thực hiện chức năng này.
 • Nhấn Chuyển đổi ngay (Hoặc có thể vào menu Tiện ích\Chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số)
 • Lựa chọn danh mục cần chuyển đổi.

 • Nhấn Thực hiện.

 • Nhấn Đóng, sau đó đó kế toán vào Thông báo (hình quả cầu ở góc trên bên phải của phần mềm) để kiểm tra.

 • Tích vào Tải danh sách số điện thoại đã chuyển đổi để kiểm tra danh sách các Hợp đồng bán, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên đã chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số.

 • Trên Danh mục, Hợp đồng bán cũng sẽ cập nhật lại theo đầu số thuê bao di động mới
Lưu ý:
 • Đối với danh mục Khách hàng sẽ cập nhật Điện thoại, ĐT di động tại thông tin liên hệ, ĐTDĐ khác tại thông tin liên hệ, Điện thoại tại thông tin người nhận hóa đơn đối với Tổ chức. Đối với Cá nhân sẽ cập nhật ĐT di động.
 • Đối với danh mục Nhà cung cấp sẽ cập nhật Điện thoại, ĐT đi động tại thông tin liên hệ, ĐTDĐ khác tại thông tin liên hệ đối với Tổ chức. Đối với Cá nhân sẽ cập nhật ĐT di động.
 • Đối với danh mục Nhân viên sẽ cập nhật ĐT di động.
 • Đối với Hợp đồng bán, sẽ cập nhật ĐT di động, ĐT di động khác tại danh sách liên hệ

 Xem thêm