Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán muốn tự động kết nối máy trạm tới máy chủ mà không phải tự thiết lập tắt Firewall

Kế toán muốn tự động kết nối máy trạm tới máy chủ mà không phải tự thiết lập tắt Firewall


1. Mục đích
Giúp kế toán tự động kết nối máy trạm đến máy chủ mà không cần phải vào máy chủ để làm các thao tác tắt tường lửa hay cấu hình lại máy chủ sql qua tường lửa.
2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R44, khi máy chủ bật tưởng lửa thì các máy trạm sẽ không thể truy cập vào dữ liệu trên máy chủ để làm việc, nếu muốn bật tường lửa mà vẫn kết nối được tới máy chủ thì máy chủ phải cấu hình máy chủ kết nối (máy chủ SQL) qua tường lửa, dẫn đến làm gián đoạn công việc và chưa đảm bảo an toàn bảo mật cho máy chủ.
  • Từ phiên bản R44, trường hợp máy chủ bật tường lửa, việc kết nối các máy trạm và máy chủ sẽ không bị ảnh hưởng.
    •  Để thực hiện được việc kết nối máy chủ và máy trạm mà trên máy chủ vẫn bật tường lửa, kế toán vào máy chủ, đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017, phần mềm sẽ tự động thiết lập cấu hình cho máy chủ SQL qua tường lửa. Sau đó, máy trạm sẽ đăng nhập  thì sẽ kết nối được tới dữ liệu trên máy chủ.Xem thêm
Kế toán muốn thực hiện chuyển đổi số điện thoại liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên... trên dữ liệu sang đầu số mới theo Quy định của bộ Thông tin và truyền thông
Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết cần phải nộp hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn
Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết thông tin người bán trên mẫu hóa đơn cần giống thông tin trên giấy phép sử dụng
Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng
Cho phép người nộp thuế kê khai nhiều dòng cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6
Kế toán muốn trên giao diện đăng nhập ngầm định hiển thị thông tin Máy chủ kết nối để người dùng có thể tự thực hiện kết nối máy trạm với máy chủ
Kế toán mong muốn nếu quá 5 ngày dữ liệu chưa được sao lưu thì phần mềm không bắt buộc phải sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất thời gian và không tốn dung lượng lưu trữ các lile sao lưu