Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn

Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, chương trình đáp ứng sẵn một số mẫu in mã vạch phổ biến, giúp khách hàng in mã vạch được nhanh chóng hơn mà không phải mất thời gian căn chỉnh lại.

Các mẫu in mã vạch sẵn có:

•   Khổ giấy 2 tem (80*20mm/3.15x0.9 inch)

•   Khổ giấy 3 tem (105x22mm/4.2x0.9 inch)

•   Khổ giấy A5- 40 tem (Tomy 108)

•   Khổ giấy A4 - 65 tem (Tomy 145)

Xem phim hướng dẫn

Lưu ý: Để máy quét mã vạch đọc được chính xác mã vạch in ra từ chương trình, MISA khuyến cáo KH nên đặt mã VTHH theo kí hiệu số, hạn chế việc đặt kí hiệu chữ và KHÔNG đặt kí hiệu đặc biệt (%, #, @,…). Ví dụ đặt mã hàng cho bàn phím máy tính như sau: Mã: 010101; Tên: Bàn phím Sam sung)

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

1. Các bước để in mã vạch

 • Trường hợp KH sử dụng 1 trong 4 mẫu giấy in mã vạch phổ biến chương trình mang đi sẵn, VD: KH sử dụng mẫu Khổ giấy 3 tem (105x22mm/4.2x0.9 inch).Để in mã vạch VTHH KH thực hiện như sau:
  • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa chọn In, chọn Mã vạch VTHH

 

 • Để in được mã vạch KH thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Chọn khổ giấy
  • Bước 2: Chọn thông tin hiển thị
  • Bước 3: Chọn mã hàng
  • Bước 4: Nhập SL mã vạch thực hiện in cho từng mặt hàng
  • Bước 5: Nhấn Đồng ý
 • Chi tiết cách hướng dẫn như sau:
 
 • Nếu cần thay đổi các thông tin hiển thị trên mã vạch. VD: Cần hiển thị Tên công ty, tên hàng, giá bán trên tem in mã vạch thì Chọn thông tin hiển thị Tên công ty, tên hàng, giá bán.
 • Sau khi nhấn Đồng ý chương trình hiển thị như sau:
 
 • Thực hiện tương tự khi đơn vị in các mẫu còn lại
 • Trường hợp KH sử dụng mẫu giấy in mã vạch khác các mẫu phổ biến chương trình mang đi sẵn, chương trình vẫn cho phép KH in mẫu tùy chọn. KH chủ động tự thiết kế số lượng mã vạch trên 01 dòng, mặc định mỗi mã vạch sẽ có kích thước là 35x22mm.
  • Sau khi nhấn Đồng ý chương trình hiển thị như sau:

Lưu ý:
 • Chương trình không đảm bảo việc in mã vạch từ mẫu tùy chọn sẽ khớp với giấy in mã vạch của KH, trường hợp in mã vạch bị lệch, KH chủ động tự xuất khẩu ra file word, excel,… để căn chỉnh lại: khoảng các lề trên/dưới, lề trái/phải,… (xem hướng dẫn tại đây).
 • Để hạn chế việc phải chỉnh sửa mẫu in mã vạch, MISA khuyến cáo KH nên chọn mua các mẫu giấy in mã vạch theo các khổ giấy chương trình mang đi sẵn.


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này