Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện

Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, cho phép kế toán tự nhập liệu được Số lượng đã giao năm trước của Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán liên năm để theo dõi, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện của đơn đặt hàng, hợp đồng.

Chi tiết thay đổi

Giả sử đơn vị mới bắt đầu sử dụng MISA có các đơn đặt hàng, hợp đồng liên năm đã có phát sinh Số lượng đã giao năm trước. Để theo dõi được thông tin này trên Đơn đặt hàng, Hợp đồng, cần thực hiện như sau:

 • Cách 1: Nhập liệu bằng tay
 • Vào Bán hàng\Đơn đặt hàng\Thêm mới Đơn đặt hàng chọn Quản lý mẫu

 

 • Trên giao diện Quản lý mẫu, chọn mẫu cần sửa

 

 • Đơn đặt hàng sau khi thiết lập hiển thị cột Số lượng đã giao năm trước:

 

 • Cách 2: Nhập khẩu excel
  • Vào Tệp\Nhập khẩu từ Excel.
  • Tích chọn Chứng từ, chọn Bán hàng\Đơn đặt hàng.

    

  • Tại bước ghép dữ liệu
   Lưu ý: Trên file excel, người dùng tự thêm cột Số lượng đã giao năm trước để khai báo thông tin này cho từng Đơn đặt hàng.
  • Thực hiện các bước tiếp theo để nhập khẩu. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu chứng từ từ excel vào phần mềm tại đây.
  • Thực hiện tương tự khi khai báo hợp đồng bán từ năm trước.


Xem thêm
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này