Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác

Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29 trở đi, chương trình cho phép nhập khẩu Bảng lương thời gian theo buổi từ Excel vào phần mềm, giúp giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị.

Nội dung chi tiết

 • Vào Tiền lương\Tính lương\ lập Bảng lương thời gian theo buổi, trên giao diện nhấn Nhập khẩu
 
 • Tại Chọn tệp nguồn, chọn đến file excel đã khai báo bảng lương thời gian theo buổi và thực hiện việc nhập khẩu

 

 • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để lấy tệp mẫu của chương trình. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu nhập khẩu.

 

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu
 
 • Thực hiện ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu. => Hệ thống đã tự động ghép những cột mà có thể nhận dạng được, kế toán thực hiện ghép các cột còn trống.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
 • Sau khi chương trình kiểm tra xong, lọc trên cột Tình trạng, nếu có cột dữ liệu không hợp lệ thì nhấn nút Sửa lại tệp dữ liệu... để mở tệp dữ liệu nhập khẩu, căn cứ vào lý do không hợp lên trên từng dòng không hợp lệ để sửa lại. Sau khi cất tệp dữ liệu nhập khẩu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu..., chương trình sẽ thực hiện kiểm tra lại tính hợp lệ của dữ liệu nhập khẩu.
 • Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu
 • Nhấn Nhập khẩu tiếp để tiếp tục nhập khẩu các dữ liệu khác.
 • Nhấn Đóng để kết thúc việc nhập khẩu dữ liệu từ Excel.
  • Lưu ý:

Với trường hợp trên bảng lương KH có thêm các khoản khác như: Số bữa ăn sáng, Mức ăn ca Sáng, Tiền ăn ca sáng, lương tháng 13...v.v có có nhu cầu cần nhập khẩu nhưng không có sẵn trên chương trình, kế toán có thể sử dụng chức năng Ẩn/hiện thông tin để ghép các cột cần nhập khẩu.

 • Tích chọn các cột cần nhập khẩu bổ sung thêm
 • Ghép các cột trên chương trình với cột tương ứng trên file excel
 • Nhấn Tiếp theo để tiếp tục nhập khẩu


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này