Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tính giá thành thành phẩm theo phương pháp giản đơn.  

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng Tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Tính giá thành).
 
  • Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ hỗ trợ thực hiện tính giá thành sản phẩm theo 3 bước sau:
Bước 1: Phân bổ chi phí chung

Bước 2: Đánh giá dở dang

Bước 3: Tính giá thành

Lưu ý

1. Để sửa lại thông tin cho các bước tính giá thành trên, sẽ thực hiện lại chức năng Tính giá thành bên thanh tác nghiệp.

2. Sau khi thực hiện tính giá thành xong, có thể kiểm tra lại thông tin phân bổ chi phí và giá thành thành phẩm tại các tab chi tiết Bảng phân bổ chi phí chung Bảng tính giá thành trên màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

 
Xem thêm