Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Cho phép KH đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Cho phép KH đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, kế toán có thể đăng ký sử dụng được ngay dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R39 trở về trước, phần mềm MISA SME.NET 2017 chưa đáp ứng nghiệp vụ ngân hàng điện tử.
  • Từ phiên bản R40 trở đi, phần mềm MISA SME.NET 2017 đáp ứng nghiệp vụ ngân hàng điện tử kết nối với ngân hàng Maritimebank và cho phép kế toán có thể đăng ký sử dụng được ngay dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử.
Chi tiết tham khảo tại đây.


Xem thêm