Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Khi Live update cho phép khách hàng cập nhật được lên phiên bản cao nhất theo thời hạn cập nhật của từng khách hàng và vẫn nhìn thấy thông tin phiên bản cao nhất của MISA hiện tại, thông báo cho KH biết thời hạn cập nhật đã hết và mời KH gia hạn

Khi Live update cho phép khách hàng cập nhật được lên phiên bản cao nhất theo thời hạn cập nhật của từng khách hàng và vẫn nhìn thấy thông tin phiên bản cao nhất của MISA hiện tại, thông báo cho KH biết thời hạn cập nhật đã hết và mời KH gia hạn


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, cho phép khách hàng cập nhật được lên phiên bản cao nhất theo thời hạn cập nhật của GPSD, đồng thời vẫn biết được thông tin phiên bản cao nhất của MISA SME.NET 2017. Khách hàng còn thể biết được thời hạn cập nhật của GPSD đã hết và thực hiện gia hạn dịch vụ cập nhật.
2. Chi tiết thay đổi
Giả sử khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 R39 và giấy phép sử dụng của khách hàng có hạn bảo hành, cập nhật là ngày 05/9/2018. MISA đã phát hành các phiên bản: R40 phát hành ngày 16/8/2018, R41 (ngày 30/8/2018), R42 (ngày 13/9/2018), R43 (ngày 27/9/2018) => Tại ngày 30/9/2018, khách hàng thực hiện chức năng Tự động cập nhật
  • Từ phiên bản R39 trở về trước, khi tự động cập nhật chương trình chỉ cho phép cập nhật lên bản cao nhất đã phát hành của sản phẩm. Cụ thể:
  • Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật và nhấn Yes trên câu cảnh báo để bắt đầu thực hiện việc cập nhật lên phiên bản mới. Sau khi kiểm tra, chương trình hiển thị thông tin về phiên bản mới nhất của phần mềm MISA SME.NET 2017.

  • Nhấn Cập nhật, chương trình hiển thị thông báo.


Giả sử khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 R40 và giấy phép sử dụng của khách hàng có hạn bảo hành, cập nhật là ngày 05/9/2018. MISA đã phát hành các phiên bản R41 (ngày 30/8/2018), R42 (ngày 13/9/2018), R43 (ngày 27/9/2018) => Tại ngày 30/9/2018, khách hàng thực hiện chức năng Tự động cập nhật
  • Từ phiên bản R40 trở đi, khi tự động cập nhật khách hàng sẽ nhìn thấy phiên bản cao nhất đã phát hành của sản phẩm đồng thời vẫn có thể cập nhật lên phiên bản cao nhất có ngày phát hành <= ngày hết hạn bảo hành, cập nhật của giấy phép sử dụng. Cụ thể:
  • Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật và nhấn Yes trên câu cảnh báo để bắt đầu thực hiện việc cập nhật lên phiên bản mới. Sau khi kiểm tra, chương trình hiển thị thông tin về phiên bản mới nhất của phần mềm MISA SME.NET 2017, đồng thời sẽ cho phép kế toán xem được phiên bản cao nhất mà đơn vị có thể cập nhật lên.
  • Nhấn vào Xem phiên bản cao nhất Quý khách có thể cập nhật, sau đó nhấn Cập nhật để nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao nhất có thể cập nhật.

=> Để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất, khách hàng cần thực hiện gia hạn dịch vụ cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Nếu không tồn tại phiên bản khách hàng có thể cập nhật lên thì khi nhấn Cập nhật sẽ hiển thị thông báo sau:

=> Để nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn, khách hàng cần thực hiện gia hạn dịch vụ cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây


Xem thêm