Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Bổ sung thông điệp ngân hàng điện tử để khách hàng biết và đăng ký sử dụng dịch vụ được ngay

Bổ sung thông điệp ngân hàng điện tử để khách hàng biết và đăng ký sử dụng dịch vụ được ngay


1. Mục đích

Từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, trên phần mềm sẽ tích hợp nghiệp vụ Ngân hàng điện tử, giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng thực hiện được các nghiệp vụ Chuyển tiền trực tuyến, Tra cứu số dư, Tự động hạch toán thu, chi tiền gửi, Tự động đối soát Sổ tiền gửi với Sổ phụ ngân hàng ngay trên phần mềm.
Đồng thời, khi đăng nhập vào phần mềm, kế toán sẽ nhìn thấy các thông điệp về các lợi ích của dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, từ đó có thể tìm hiểu thêm và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R40 trở đi, khi đăng nhập vào phần mềm, kế toán sẽ nhìn thấy các thông điệp về lợi ích của dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, từ đó có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ và thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm. Cụ thể:
  • Sau khi chuyển đổi lên phiên bản R40, lần đầu đăng nhập vào ở bản R40 sẽ nhìn thấy các thông điệp như sau:  • Ở các lần đăng nhập sau, ở mỗi phiên làm việc sẽ hiển thị một trong các thông điệp sau:

  • Để tìm hiểu các thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử, kế toán nhấn Tìm hiểu thêm trên các thông điệp truyền thông.
  • Để đăng ký sử dụng dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, kế toán nhấn Đăng ký ngay trên các thông điệp truyền thông. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lưu ý:
  • Tại phiên bản R40, trên phần mềm mới hỗ trợ kết nối ngân hàng điện tử với ngân hàng Maritime Bank.
  • Để các lần đăng nhập sau KHÔNG hiển thị thông điệp truyền thông về dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, kế toán tích chọn Không hiển thị lần sau trên từng thông điệp.
  • Xem hướng dẫn đăng ký, kết nối và sử dụng dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử tại đây.


Xem thêm