Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung hướng dẫn cài đặt trong quá trình cài đặt phần mềm để kế toán có thể tự xử lý khi gặp vướng mắc

Bổ sung hướng dẫn cài đặt trong quá trình cài đặt phần mềm để kế toán có thể tự xử lý khi gặp vướng mắc


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, trong quá trình cài đặt, kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể khi gặp sự cố để có thể tự xử lý.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41,trong quá trình cài đặt, nếu gặp sự cố ở một bước bất kỳ, kế toán không xem được hướng dẫn cụ thể nên không biết tự xử lý như thế nào.
  • Từ phiên bản R41 trở đi, trong quá trình cài đặt, kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể ở bất kỳ bước nào của quá trình cài đặt khi gặp sự cố để có thể tự xử lý.
Tại các bước của quá trình cài đặt phần mềm, bổ sung chức năng Xem hướng dẫn cài đặt để hướng dẫn kế toán khi gặp sự cố.


Kế toán nhấn Xem hướng dẫn cài đặt, chương trình hiển thị hướng dẫn cách cài đặt và các tình huống có thể gặp phải khi cài đặt, xem chi tiết tại đây.


Xem thêm