Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung thông báo hướng dẫn trên tờ khai thuế để kế toán chủ động kiểm tra sai sót

Bổ sung thông báo hướng dẫn trên tờ khai thuế để kế toán chủ động kiểm tra sai sót


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, khi xem TT 26 - tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót trong hạch toán thuế để kế toán có thể tự xử lý.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, khi xem TT 26 - tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), kế toán không được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót nên không biết tự xử lý như thế nào.
  • Từ phiên bản R41 trở đi, khi xem TT 26 - tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót để có thể tự xử lý.
Giả sử trong kỳ, kế toán thực hiện lập Chứng từ bán hàng có thông tin thuế nhưng chưa kê khai lên bảng kê bán ra , khi lập TT 26 - tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), chương trình hiển thị như sau:

  • Nhấn vào TẠI ĐÂY, chương trình hiển thị Báo cáo kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ thể hiện chi tiết nguyên nhân và chứng từ gây ra chênh lệch. Xem hướng dẫn xử lý chênh lệch tại đây.Xem thêm