Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung nguyên nhân chi tiết khi in báo cáo đối chiếu kho và sổ cái bị lệch số dư đầu kỳ

Bổ sung nguyên nhân chi tiết khi in báo cáo đối chiếu kho và sổ cái bị lệch số dư đầu kỳ


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, khi xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, kế toán sẽ được hướng dẫn chi tiết khi có chênh lệch dòng số dư đầu để có thể tự xử lý.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, khi xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, kế toán chưa được hướng dẫn chi tiết khi có chênh lệch dòng số dư đầu để có thể tự xử lý.
  • Từ phiên bản R41 trở đi, khi xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, kế toán sẽ được hướng dẫn chi tiết khi có chênh lệch dòng số dư đầu để có thể tự xử lý.
Ví dụ: Khách hàng có dữ liệu ngày bắt đầu hạch toán từ 01/01/2018, trong kỳ kế toán xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái trong tháng 8 năm 2018 thấy có dòng chệnh lệch số dư đầu kỳ, chương trình sẽ hiển thị nguyên nhân như sau:
  • Trường hợp 1: Chỉ phát sinh chênh lệch do Tồn kho vật tư hàng hóaSố dư tài khoản kho trên Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu không khớp nhau:
Giả sử, kế toán nhập Tồn kho vật tư, hàng hóa mà quên không nhập Số dư tài khoản. Khi xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái sẽ hiển thị chênh lệch, khi nhấn vào Xem chi tiết sẽ hiển thị nguyên nhân


Kế toán vào số dư đầu kỳ để kiểm tra và nhập bù Số dư tài khoản để báo cáo không bị lệch.
  • Trường hợp 2: Chỉ phát sinh chênh lệch trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/07/2018, chương trình sẽ hiển thị nguyên nhân lệch như sau:


Kế toán xem lại báo cáo kỳ trước để xem cụ thể nguyên nhân gây chênh lệch để có phương án xử lý.
  • Trường hợp 3: Phát sinh chênh lệch cả số dư đầu kỳ và phát sinh ở các kỳ trước, chương trình sẽ hiển thị cả 2 nguyên nhân gây lệch số liệu trên báo cáo.


Kế toán kiểm tra lại số dư đầu kỳ và xem báo cáo kỳ trước để kiểm tra nguyên nhân lệch, từ đó có hướng xử lý phù hợp.


Xem thêm