Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Khi mở dữ liệu bị báo hỏng hoặc đã bị xóa, lỗi hoặc vô tình xóa mất dữ liệu, kế toán muốn có thông báo rõ ràng, cách khắc phục để không phải liên hệ với tư vấn

Khi mở dữ liệu bị báo hỏng hoặc đã bị xóa, lỗi hoặc vô tình xóa mất dữ liệu, kế toán muốn có thông báo rõ ràng, cách khắc phục để không phải liên hệ với tư vấn


1. Mục đích

Khi mở dữ liệu bị hỏng hoặc đã bị xóa trên phần mềm, kế toán có thể biết chính xác lỗi và cách khắc phục, tránh mất thời gian của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R7: Khi mở dữ liệu bị hỏng hoặc đã bị xóa trên phần mềm, phần mềm cảnh báo nhưng không có hướng dẫn cụ thể, kế toán phải liên hệ với MISA để hỗ trợ.
  • Từ phiên bản R7: Khi mở dữ liệu bị hỏng hoặc đã bị xóa trên phần mềm, chương trình cảnh báo và hướng dẫn khách hàng để biết chính xác lỗi và cách khắc phục, tránh mất thời gian cho khách hàng.
  •   Khi mở dữ liệu bị hỏng hoặc đã bị xóa, chường trình hiển thị cảnh báo sau:

Nhấn TẠI ĐÂY xem chi tiết hướng dẫn cách khắc phục.


Xem thêm