Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Kết nối SME với Mshop để tự động hạch toán doanh thu bán hàng

Kết nối SME với Mshop để tự động hạch toán doanh thu bán hàng


1. Mục đích

Kết nối phần mềm MISA SME.NET 2019 với MShopKeeper để tự động hạch toán doanh thu bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R7: Phần mềm cho phép kết nối phần mềm MISA SME.NET 2019 với MShopKeeper để tự động lấy các bill về hạch toán doanh thu.
Chi tiết thay đổi:
  • Đăng nhập vào dữ liệu trên MISA SME.NET 2019, tại phân hệ Bán hàng, kế toán nhấn Nhập khẩu từ MShopkeeper.vn, điền các thông tin đăng nhập của MShop.

  • Nhấn Đăng nhập. Chọn kỳ cần nhập khẩu.

 

  • Nhấn Đồng ý, phần mềm hiển thị thông báo nhập khẩu thành công. Để kiểm tra lại số lượng đã nhập khẩu thành công hay thất bại kế toán nhấn vào biểu tượng Thông báo để kiểm tra


  • Kiểm tra lại thông tin các chứng từ bán hàng đã nhập và thực hiện ghi sổ chứng từ.Chi tiết xem TẠI ĐÂY.Xem thêm