Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Cho phép KH tự thiết kế mẫu email gửi hóa đơn, email thông báo xóa hóa đơn theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp

Cho phép KH tự thiết kế mẫu email gửi hóa đơn, email thông báo xóa hóa đơn theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp


1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tự thiết lập Tên tiêu đề và nội dung chi tiết email gửi hóa đơn điện tử, email thông báo xóa hóa đơn điện tử theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R7: Trên menu Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử bổ sung thêm chức năng Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn.
Chi tiết thay đổi:

  • Kế toán thực hiện thiết lập nội dung gửi hóa đơn.
  • Chọn Loại email và soạn thảo tiêu đề và nội dung email

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.Xem thêm