Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Kế toán muốn tự lấy lại được mật khẩu khi bị quên mà không cần nhờ MISA hỗ trợ

Kế toán muốn tự lấy lại được mật khẩu khi bị quên mà không cần nhờ MISA hỗ trợ


1. Mục đích

Giúp kế toán khi quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm có thể tự lấy lại mật khẩu một cách nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R7: Với Người dùng là ADMIN, khi kế toán quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, kế toán không thể tự lấy lại mật khẩu mà phải nhờ MISA hỗ trợ, gây mất thời gian của khách hàng.
  • Từ phiên bản R7: Với Người dùng là ADMIN, khi kế toán quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, kế toán có thể tự lấy lại mật khẩu:
  Chi tiết thay đổi:
  •  Tại giao diện màn hình đăng nhập:

  • Khi chọn Quên mật khẩu quản trị, hiển thị giao diện thông báo gửi Mã xác nhận về email:

  • Kế toán mở email để lấy mã xác nhận.

  • Nhập Mã xác nhận, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.

  • Sau khi nhập đầy đủ và đúng thông tin, chọn Đồng ý để hoàn thành thiết lập lại mật khẩu quản trị.
  • Đăng nhập lại vào dữ liệu với mật khẩu mới.
  Chi tiết xem hướng dẫn TẠI ĐÂY.
  Lưu ý:
  • Để sử dụng được chức năng Quên mật khẩu quản trị, người dùng Admin cần phải nhập địa chỉ email của người dùng Admin.
  • Đối với người dùng không phải là Admin, nếu quên mật khẩu có thể yêu cầu người dùng Admin đặt lại mật khẩu. (Chi tiết xem hướng dẫn tại đây)  Xem thêm