Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Tôi muốn sử dụng ngân hàng điện tử MaritimeBank thì làm thế nào và sử dụng được những chức năng gì?
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Trả lời
Để sử dụng ngân hàng điện tử MaritimeBank, kế toán phải thực hiện các bước sau:
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
2. Đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử MaritimeBank
3. Kết nối với ngân hàng điện tử Maritimebank
4. Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử
Kế toán có thực hiện những nghiệp vụ sau trên ngân hàng điện tử:
1. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng MaritimeBank
2. Quản lý lệnh chuyển tiền
3. Tra cứu số dư tài khoản
4. Tra cứu lịch sử giao dịch
5. Đối chiếu ngân hàng Online


Xem thêm