Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Tôi muốn sử dụng ngân hàng điện tử VietinBank thì làm thế nào và sử dụng được những chức năng gì?
2. Trả lời

Để sử dụng ngân hàng điện tử VietinBank, kế toán phải thực hiện các bước sau:
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
2. Đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử VietinBank
3. Kết nối với ngân hàng điện tử Vietinbank
4. Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử
Kế toán có thực hiện những nghiệp vụ sau trên ngân hàng điện tử:
1. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng VietinBank
2. Quản lý lệnh chuyển tiền
3. Tra cứu số dư tài khoản
4. Tra cứu lịch sử giao dịch
5. Đối chiếu ngân hàng Online


Xem thêm