Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Tôi muốn sử dụng ngân hàng điện tử Nam A Bank thì làm thế nào và sử dụng được những chức năng gì?
2. Trả lời

Để sử dụng ngân hàng điện tử Nam A Bank, kế toán phải thực hiện các bước sau:
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
2. Đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử Nam A Bank
3. Kết nối với ngân hàng điện tử Nam A Bank
4. Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử
Kế toán có thực hiện những nghiệp vụ sau trên ngân hàng điện tử:
1. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Nam A Bank
2. Quản lý lệnh chuyển tiền
3. Tra cứu số dư tài khoản
4. Tra cứu lịch sử giao dịch
5. Đối chiếu ngân hàng Online


Xem thêm