1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?

Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp

Ví dụ:

  • Ngày 01/03/2021 mua hàng Công Ty Lan Tân trị giá: 35.000 USD tỷ giá 23.000 (thành tiền quy đổi: 805.000.000), chưa trả tiền cho nhà cung cấp.
  • Ngày 05/03/2021 chuyển khoản trả: 35.000 USD cho Công Ty Lan Tân, tỷ giá 23.200 (thành tiền quy đổi: 812.000.000).
2. Cách thực hiện
Trường hợp 1: Đơn vị không mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng, chuyển trả tiền bằng tài khoản VND

Bước 1:

Chi tiền từ tài khoản ngân hàng

  • Lập Ủy nhiệm chi trả tiền.
  • Chọn loại tiền là USD, gõ tỷ giá vào ô tỷ giá.
  • Hạch toán bút toán Nợ TK331/Có TK1121.

Bước 2:

Xử lý chênh lêch tỷ giá:

  • Vào Nghiệp vụ/Mua hàng/Đối trừ chứng từ.

  • Chọn nhà cung cấp, chọn loại tiền là USD.
  • Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng. Nhấn Đối trừ.

  • Phần mềm tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá.

Trường hợp 2: Đơn vị mở tài khoản tiền ngoại tệ tại ngân hàng, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản VND để mua ngoại tệ

Bước 1:

Chuyển tiền từ tài khoản VND mua USD:

  • Vào phân hệ Ngiệp vụ/Ngân hàng/Chuyển tiền nội bộ.

  • Tài khoản đi chọn tài khoản VND, Tài khoản đến chọn tài khoản USD.
  • Loại tiền để USD, gõ tỷ giá vào ô tỷ giá.
  • Hạch toán bút toán Nợ 1122/Có 1121.

Bước 2:

Trả tiền nhà cc, xử lý chênh lệch tỷ giá:

  • Vào Nghiệp vụ/Ngân hàng/Trả tiền nhà cung cấp.

  • Chọn loại tiền USD, tích chọn chứng từ công nợ cần trả tiền tương ứng. Nhấn Trả tiền.
  • Phần mềm sinh ra chứng từ ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp. Chọn tài khoản chi là tài khoản USD. Hạch toán bút toán Nợ TK331/Có TK1122.

  • Phần mềm tự sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá.

Cập nhật 23/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay