1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiền tổng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiền tổng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiền tổng thì làm thế nào?

Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiền tổng thì làm thế nào?

1. Nội dung

Khi xem Sổ tiền gửi ngân hàng thấy một chứng từ hạch toán hiển thị thành nhiều dòng và phần Diễn giải đang lấy theo thông tin Diễn giải chi tiết trên phần Hạch toán của chứng từ gốc.

2. Cách thực hiện
  • Tại phần Tham số báo cáo khi in Sổ tiền gửi ngân hàng/tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau

  • Theo cách tích chọn trên, khi xem Sổ tiền gửi ngân hàng, tại cột Diễn giải sẽ hiển thị theo Nội dung thanh toán (Diễn giải chung của chứng từ)

Cập nhật 05/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay