1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?

Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?

1.Nội dung

Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT?

2.Cách xử lý

 • Tiến hành lập tờ khai bổ sung thuế GTGT cho kỳ kê khai sai: thực hiện Điều chỉnh giảm số liệu cho đúng trên các chỉ tiêu [23] [24] và [25]
Trường hợp 1: Kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau

Ví dụ: Quý 01/2020 doanh nghiệp kê khai thuế như sau:

[23] = 100.000.000                  [32] = 80.000.000
[24] = 10.000.000                    [33] = 8.000.000
[25] = 10.000.000

Đến ngày 10/05/2020 (tức Qúy 2), phát hiện kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào có số tiền trước thuế là 10.000.000, tiền thuế là 1.000.000

Cách xử lý:

 • Lập tờ khai bổ sung cho quý 1/2020, điều chỉnh giảm 3 chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

[23] = 100.000.000 – 10.000.000 = 90.000.000
[24] = 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000
[25] = 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000

 • Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS
 • Tại Bản giải trình, khai bổ sung điều chỉnh, chỉ tiêu 43. Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau lên (1.000.000) – tức là giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau 1.000.000

 • Sau đó nhấn Cất rồi nhấn Hạch toán ĐC
 • Phần mềm sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT: sửa lại hạch toán cho đúng rồi nhấn Cất (ví dụ ghi Nợ TK331/Có TK1331)

 • Phần mềm tự động tích vào ô Kê lên tờ khai trên chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT
 • Khi lập tờ khai Quý 02/2020, phần mềm sẽ lấy số liệu vào chỉ tiêu 37.Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

Trường hợp 2: Kê khai bổ sung làm tăng số thuế GTGT phải nộp

Ví dụ: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai quý 01/2020 theo số liệu giống trường hợp 1, đến ngày 15/05/2020, doanh nghiệp phát hiện kê khai thừa hóa đơn đầu vào có số tiền trước thuế là 30.000.000, tiền thuế là 3.000.000

=> Doanh nghiệp phải đóng thuế 1.000.000

Cách xử lý:

 • Lập tờ khai bổ sung cho quý 1/2020, điều chỉnh giảm 3 chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
  [23] = 100.000.000 – 30.000.000 = 70.000.000
  [24] = 10.000.000 – 3.000.000 = 7.000.000
  [25] = 10.000.000 – 3.000.000 = 7.000.000

 • Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS => Số liệu sẽ được tổng hợp lên Bản giải trình, khai bổ sung điều chỉnh

 • Sau đó nhấn Cất rồi nhấn Hạch toán ĐC
 • Phần mềm sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT, sửa lại hạch toán cho đúng rồi nhấn Cất

Ví dụ: trường hợp này hạch toán

Nợ TK 331/Có TK 1331: Số tiền 2.000.000 (giảm thuế còn được khấu trừ)

Nợ TK 331/Có TK33311: Số tiền 1.000.000 (thuế GTGT còn phải nộp)

Lưu ý:

 • Đối với số tiền Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43) là giảm 2.000.000 => Phần mềm tự động tích vào ô Kê lên tờ khai trên chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT, số tiền này sẽ được hiển thị trên chỉ tiêu 37.Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai quý 02/2020
 • Đối với số tiền Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40) là 1.000.000 => Phải thực hiện nộp tiền thuế 1.000.000 và số tiền chậm nộp tương ứng cho cơ quan thuế.

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay