Thiết lập ký số

1. Nội dung

Giúp thiết lập cách thức ký số của đơn vị theo 1 trong 3 hình thức:

  • Sử dụng chữ ký số eSign: Ký điện tử trực tiếp thông qua máy chủ ký số MISA
  • Sử dụng chữ ký số HSM: Ký điện tử thông qua máy chủ HSM của đơn vị cung cấp dịch vụ 
  • Sử dụng USB Token: Ký trực tiếp qua USB Token

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số.

hoặc vào menu Hệ thống\Thiết lập ký số

2. Tích chọn hình thức ký số muốn áp dụng:

2.1 Dịch vụ chữ ký số điện tử eSign:

Lưu ý: Để sử dụng hình thức này, đơn vị phải mua và được cấp tài khoản chữ ký số eSign. Xem hướng dẫn tại đây.

1. Kết nối dịch vụ chữ ký số eSign

2. Thông báo đã kết nối đến eSign

2.2. Ký thông qua máy chủ HSM

Lưu ý: Để sử dụng hình thức này, đơn vị phải mua và được cấp tài khoản chữ ký số HSM của đơn vị cung cấp dịch vụ.

1. Kết nối dịch vụ chữ ký số HSM

2. Thông báo đã kết nối đến HSM

2.3. Ký trực tiếp qua USB Token

    • Ký trên máy tính hiện tại: Với hình thức này, mỗi máy tính muốn ký điện tử đều phải cắm USB Token trực tiếp vào máy tính=>Áp dụng với đơn vị có 1 hoặc ít máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn.

    • Ký thông qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi thiết lập ký số, Kế toán có thể ký số lên hóa đơn điện tử và các chứng từ, báo cáo theo hình thức ký số đã thiết lập.

Lưu ý: Phải thực hiện thiết lập ký số cho từng Dữ liệu kế toán, từng máy tính và từng chi nhánh độc lập.

Cập nhật 07/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay