Báo cáo tiền lương

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

Hướng dẫn lập báo cáo

1

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương cố định)

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương này áp dụng cho doanh nghiệp tính lương theo lương cơ bản cố định. Bảng lương dùng làm căn cứ để hạch toán lương và các khoản khấu trừ lương, thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.

Xem tại đây

2

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương thời gian)

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương này áp dụng cho doanh nghiệp tính lương theo thời gian Bảng lương dùng làm căn cứ để hạch toán lương và các khoản khấu trừ lương, thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.

3

Báo cáo tổng hợp lương nhân viên

Giúp kế toán xem được tổng số thu nhập trước thuế thuế TNCN, số thuế TN cá nhân đã tính trong năm để phục vụ quyết toán thuế TNCN

 

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay