1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?

Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?

Hướng dẫn: 

 • Khi mua hàng về, nếu phát sinh các khoản phí phải trả hộ khách hàng, sẽ được ghi nhận hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác.

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm).

2. Hạch toán bút toán trả hộ cho khách hàng (Nợ TK1388/Có TK331).

3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để chọn tham chiếu đến chứng từ mua hàng có phát sinh khoản phí phải trả hộ khách hàng.

=> Cách chọn chứng từ tham chiếu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Nhấn Cất.

 • Khi bán hàng, nếu phát sinh các khoản phí đã thu hộ khách hàng, sẽ được ghi nhận hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác.

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm).

2. Hạch toán bút toán thu hộ cho khách hàng (Nợ TK131/Có TK1388).

3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để chọn tham chiếu đến chứng từ bán hàng có phát sinh khoản phí đã thu hộ khách hàng.

=> Cách chọn chứng từ tham chiếu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan