Tạo đợt thu hồi nợ

Cho phép lập tạo một đợt quản lý việc thu hồi công nợ của khách hàng.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đợt thu nợ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu nợ chọn chức năng Thêm).
  • Khai báo các thông tin bắt buộc như: Tên đợt thu nợ, thời gian thu nợ và các thông tin khác nếu có như: tổng công nợ của khách hàng, mục tiêu thu được…

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan