Làm thế nào theo dõi các khoản thực chi của hợp đồng bán?

Cho phép khai báo các khoản thực tế đã chi liên quan đến hợp đồng bán.

Cách thao tác

Để khai báo được các khoản chi phí thực tế đã chi gắn với từng hợp đồng, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Chọn chứng từ chi vào hợp đồng bán => cách này được thực hiện như sau:

  • Đầu tiên, lập các chứng từ chi, nhưng không thống kê chi tiết theo hợp đồng bán:

  • Sau đó trên tab Thực chi của hợp đồng bán, thực hiện chức năng Chọn chứng từ:
    • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ chi. Nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn chứng từ chi cần lấy lên hợp đồng bán. Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi chọn xong chứng từ chi và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chứng từ vừa chọn ra tab Thực chi của hợp đồng bán.

Cách 2: Lập chứng từ chi cho hợp đồng bán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Tổng hợp => Tab thống kê chi tiết theo hợp đồng bán tương ứng.

Sau khi lập xong chứng từ sẽ được tự động lấy sang tab Thực chi của hợp đồng bán:

Lưu ý: Để xoá thông tin khoản thực chi của hợp đồng bán, chọn thông tin cần xoá trên tab Thực chi, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Loại bỏ.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA