Làm thế nào theo dõi các khoản thực thu của hợp đồng bán?

Cho phép khai báo các khoản thu được từ hợp đồng bán.

Cách thao tác

Để khai báo được các khoản thu được từ hợp đồng bán, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Lập chứng từ thu cho hợp đồng bán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Tổng hợp => Tab thống kê chi tiết theo hợp đồng bán tương ứng.

Sau khi lập xong chứng từ sẽ được tự động lấy sang tab Thực thu của hợp đồng bán:

Cách 2: Chọn chứng từ thu vào hợp đồng bán => cách này được thực hiện như sau:

  • Đầu tiên, lập các chứng từ thu tiền hoặc bán hàng, nhưng không thống kê chi tiết theo hợp đồng bán:

  • Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng cần khai báo các khoản thu.
  • Trên tab Thực thu, nhấn Chọn chứng từ.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ thu, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ thu cần lấy lên hợp đồng bán. Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi chọn xong chứng từ thu và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chứng từ vừa chọn ra tab Thực thu của hợp đồng bán.

Lưu ý: Để xoá thông tin khoản thực thu của hợp đồng bán, chọn thông tin cần xoá trên tab Thực thu, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Loại bỏ.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay