1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
  6. Làm thế nào để bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan (PP đích danh)

Làm thế nào để bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan (PP đích danh)

1. Nội dung

Hướng dẫn cách bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan trong trường hợp tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh.

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Bỏ ghi chứng từ nhập kho

  • Cách 1: Bỏ ghi từng chứng từ nhập kho

  • Cách 2: Bỏ ghi nhiều chứng từ nhập kho cùng lúc

Trường hợp 2: Xóa số dư đầu kỳ

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan