1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thuế
  6. Làm thế nào để sử dụng dịch vụ thuế điện tử MISA mTax trong gói Professional/Enterprise?

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ thuế điện tử MISA mTax trong gói Professional/Enterprise?

Khi mua phần mềm SME gói Professional hoặc Enterprise, khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ Thuế điện tử MISA mTax. Cho phép nộp tờ khai, nộp thuế điện tử trực tiếp từ phần mềm SME và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử khác.

Để sử dụng dụng dịch vụ thuế điện tử MISA mTax, thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản quản trị mTax

(Chỉ người dùng có vai trò Quản trị hệ thống mới thực hiện được bước này)

1. Vào phân hệ Thuế\Tờ khai đã nộp, nhấn Đăng ký ngay

Hoặc nhấn Đăng ký ngay trên thông báo giới thiệu MISA mTax (hiển thị 1 lần duy nhất khi vào phân hệ Thuế; Nhấn Nộp thuế điện tử trên chứng từ chi tiền gửi nộp thuế hoặc nhấn Nộp báo cáo qua mTax.vn trên tờ khai thuế)

2. Khai báo các thông tin đăng ký tài khoản MISA mTax

3. Sử dụng tài khoản MISA đã đăng ký để kết nối dịch vụ thuế điện tử MISA mTax

Nếu Số điện thoại/Email đăng ký chưa có tài khoản MISA, cần thực hiện thêm bước xác thực tài khoản (Tương tự bước xác thực khi đăng nhập vào phần mềm. Xem tại đây)

Bước 2: Thiết lập bắt đầu sử dụng

Nhấn Thiết lập ngay và thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Sử dụng các dịch vụ thuế điện tử

Lưu ý:

  • Để  phân quyền cho người dùng khác sử dụng dịch vụ MISA mTax, cần đăng nhập vào https://mtaxapp.misa.vn/ bằng tài khoản quản trị mTax đăng ký ở trên và thực hiện thêm người dùng.
  • Chỉ cần kết nối dịch vụ thuế điện tử MISA mTax một lần duy nhất. Từ các lần sử dụng sau, có thể thực hiện ngay các dịch vụ thuế điện tử mà không cần kết nối lại.
Cập nhật 10 Tháng Bảy, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan