1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quản lý hóa đơn
 6. Làm thế nào khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng?

Làm thế nào khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng do 2 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên hóa đơn bán hàng không khớp với mẫu số, ký hiệu hóa đơn đã thông báo phát hành.

Ví dụ: Mẫu số đã khai báo trên thông báo phát hành hóa đơn là mẫu 01GTKT0/001 nhưng trên chứng từ bán hàng lại nhập 01GTKT3/001.

Giải pháp: Bạn vào phân hệ Bán hàng / tab Xuất hóa đơn lọc thời gian xuất hóa đơn nhấn Lấy dữ liệu rồi lọc cột Mẫu số để kiểm tra các hóa đơn đang có mẫu số khác với mẫu số đã thông báo phát hành.

Nguyên nhân 2: Do trong kỳ lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có phát sinh những hóa đơn có mẫu số, ký hiệu đã được lập thông báo phát hành từ những kỳ trước nhưng không tồn tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của các kỳ trước đó.

Ví dụ: Bạn lập hóa đơn và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Qúy 1/2020 nhưng Ngày bắt đầu sử dụng trên TBPH HD là ngày 04/12/2019 thì để Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2020 lên số liệu thì bạn cần lập lần lượt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bắt đầu từ quý IV hoặc tháng 12/2019 rồi mới lập tiếp Quý 1/2020.

Để xem ngày bắt đầu sử dụng của thông báo phát hành hóa đơn đã lập, bạn làm theo hướng dẫn:

Cập nhật 15 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay