1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. In ấn
 6. Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài

Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài

Các bước thực hiện:

1. Mở chứng từ cần in.

2. Nhấn biểu tượng mũi tên bên cạnh chức năng In.

3. Chọn mẫu in.

4. Nhấn Tùy chỉnh.

5. Điều chỉnh giảm Lề trái tương ứng với phần bị tràn ra ngoài.

6. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan