1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. In ấn
 6. Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?

Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Tải file tại đây.
 • Bước 2: Đóng phần mềm SME. Tại file vừa tải về, nhấn chuột phải chọn Run as administrator

 • Bước 3: Vào thư mục bộ cài (ví dụ:C:\MISA JSC\MISA SME.NET\). Xóa thư mục Print Settings (nếu có)
 • Bước 4: In lại
Cập nhật 8 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan