Nhập kho hàng bán bị trả lại

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156…

Có TK 632                  Giá vốn hàng bán

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại
  2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
  4. Kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ “Nhập kho hàng bán bị trả lại” kế toán cần phải lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng bán của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ “Nhập kho hàng bán bị trả lại” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.
 • Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại
 • Chọn chứng từ bán hàng bị trả lại bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho.

  • Chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại trong danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng kính lúp.
   • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ hàng bán bị trả lại, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Chọn chứng từ hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng bị trả lại sang phiếu nhập kho.
 • Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho, nhấn Cất.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Lưu ý:

1. Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

 

Cập nhật 13 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA