Nhập kho thành phẩm sản xuất

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 152, 155,…       Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154              Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Đối với những vật tư, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho:

  1. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  2. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
  3. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Nhập kho thành phẩm sản xuất” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.
  • Chọn loại phiếu nhập kho là Thành phẩm sản xuất.
  • Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,… của chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa khai báo thành phẩm thì vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm để khai báo

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Lưu ý:

  1. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho thành phẩm được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.
  2. Với các đơn vị quản lý việc sản xuất theo lệnh sản xuất, Kế toán có thể lập nhanh phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất bằng 1 trong 2 cách:

 

Cập nhật 13 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA