Phải thu khách hàng

Cho phép xem nhanh số dư công nợ còn phải thu thực tế của từng khách hàng

  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng bánh răng:

    • Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh
    • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Phải thu khách hàng, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ
Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan