1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Công việc hàng tháng/quý, năm của nghiệp vụ Phân tích tài chính

Công việc hàng tháng/quý, năm của nghiệp vụ Phân tích tài chính

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

Xem các báo cáo phân tích tài chính:

 1. Tổng quan tài chính
 2. Doanh thu
 3. Chi phí
 4. Lãi, lỗ
 5. Công nợ
 6. Tồn kho

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

Xem các báo cáo phân tích tài chính:

 1. Tổng quan tài chính
 2. Doanh thu
 3. Chi phí
 4. Lãi, lỗ
 5. Công nợ
 6. Tồn kho
Cập nhật 2 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan