Số liệu tổng hợp

Cho phép xem số dư tổng hợp về Tiền mặt, Tiền gửi, Tổng tiền, Doanh thu, Chi phí, ….theo từng khoảng thời gian cụ th

 

  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng bánh răng:

    • Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh
    • Khai báo thông tin về kỳ báo cáo muốn xem số liệu tổng hợp
    • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Số liệu tổng hợp, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ
Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan