1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Tôi muốn sử dụng nhiều phần mềm MISA MISA SME.NET (2022, 2021, 2020) cho nhiều công ty trên một máy tính thì làm như thế nào?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi muốn sử dụng nhiều phần mềm MISA MISA SME.NET (2022, 2021, 2020) cho nhiều công ty trên một máy tính thì làm như thế nào?

Tôi muốn sử dụng nhiều phần mềm MISA MISA SME.NET (2022, 2021, 2020) cho nhiều công ty trên một máy tính thì làm như thế nào?

Câu hỏi: Tôi muốn sử dụng nhiều phần mềm MISA SME.NET (2022, 2021, 2020) cho nhiều công ty trên một máy tính thì làm như thế nào?

Cách thực hiện: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Tải bộ cài các phiên bản của phần mềm MISA SME 2022, MISA SME.NET 2021, MISA SME.NET 2020 cần sử dụng.

Bước 2: Sau khi tải xong bộ cài, bạn thực hiện cài đặt lần lượt theo thứ tự các phiên bản MISA SME.NET 2022 đến MISA SME.NET 2021 rồi mới đến MISA SME.NET 2020.

Hướng dẫn tải bộ cài và cài đặt của từng phần mềm như sau:

Đối với MISA SME 2022: Link tại đây

Đối với MISA SME.NET 2021: Link tại đây

Đối với MISA SME.NET 2020: Link tại đây

Cập nhật 9 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan