1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Tải hóa đơn đã phát hành trên meinvoice về MISA SME.NET

Tải hóa đơn đã phát hành trên meinvoice về MISA SME.NET

1. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn đã phát hành trên meInvoice về phần mềm MISA SME.NET với tần suất 15 phút 1 lần. (Hoặc có thể lấy về ngay bằng cách nhấn Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice).
2. Tuy nhiên, Trên tab Đề nghị doanh thu, chương trình chỉ hiển thị danh sách hoá đơn thoả mãn điều kiện lọc đang thiết lập, nếu không nhìn thấy hoá đơn muốn lấy về, cần thiết lập lại điều kiện lọc và nhấn Lấy dữ liệu.

Lưu ý: Chương trình chỉ lấy các hóa đơn có trạng thái HĐ gốc; HĐ thay thếHĐ xóa bỏ về MISA SME.NET.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan